Colegiul Consilierilor Juridici Bihor

Membru Asociat al Ordinului Consilierilor Juridici din România

 • Măreşte caracterele
 • Dimensiune normală caractere
 • Micşorează caracterele

Prezentare

Consilierul juridic asigură apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale statului, ale autorităţilor publice centrale şi locale, ale instituţiilor publice şi de interes public, ale celorlalte persoane juridice de drept public, precum şi ale persoanelor juridice de drept privat, în slujba cărora se află şi în conformitate cu Constituţia ţării.

Activitatea profesională a consilierului juridic se realizează prin:

 • consultaţii şi cereri cu caracter juridic în toate domeniile dreptului;
 • redactarea contractelor, precum şi negocierea clauzelor legale contractuale;
 • asistentă, consultantă şi reprezentare juridică a persoanelor juridice şi a altor entităţi interesate;
 • redactarea de acte juridice, atestarea identitătii părţilor, a consimţământului, a conţinutului şi a datei actelor încheiate, care privesc persoana juridică în favoarea căreia consilierul juridic exercită profesia;
 • avizarea şi contrasemnarea actelor cu caracter juridic şi administrativ primite spre avizare.

Consilierul juridic apără drepturile şi interesele legitime ale autorităţilor şi instituţiilor publice în slujba cărora se află, ori a persoanei juridice, prin prisma raporturi de munca sau în baza unui contract de prestări servicii juridice în conformitate cu prevederile Statutului profesiei.

Poate fi consilier juridic acea persoană care îndeplineşte următoarele condiţii:

 1. este cetăţean român şi este domiciliat în România
 2. are exercitiul drepturilor civile şi politice
 3. este licenţiat al unei facultăţi de drept
 4. este apt din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei
 5. nu se află în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute de legea privind organizarea şi exercitarea profesiei de consilier juridic

Consilierii juridici au menirea şi dreptul de a consulta cu privire la problemele de drept şi legislatie, de a reprezenta instituţii ale statului şi persoane juridice în instanţă ori de a le asista la încheierea oricărui fel de act cu implicaţii juridice (contracte, acte constitutive, acte adiţionale etc.).

Noi consilierii juridici, suntem licenţiaţi în ştiinţe juridice sau administrative şi urmăm regulile general impuse pentru practicarea unei profesii liberale – cu privire la moralitate, legalitate etc. – formând, de altfel, cea mai numeroasă familie de licenţiaţi în drept.

Consilierii juridici au existat şi anterior anului 2003, profesând sub titulatura de jurist sau juristconsult, denumiri ce au fost înlăturate odată cu apariţia Legii nr.514/2003 şi a Statutului profesiei de consilier juridic. Prin aceste acte normative, consilierilor juridici li s-au creat posibilităţi de reprezentare a persoanei juridice atât în baza contractului individual de muncă, cât şi prin societăţile profesionale de asistenţă juridică. De aceste modificări legale nu beneficiază doar consilierii juridici, ci şi persoanele juridice, care au la dispoziţie o ofertă mult mai largă şi mai avantajoasă, atunci când sunt în căutarea unor soluţii legale pentru problemele lor.

În contextul apariţiei legislaţiei privind profesia de consilier juridic, afirmăm că serviciul de consultanţă legală este pregătit pentru a face faţă rigorilor competiţionale specifice unei economii de piaţă europene, rigori cărora te poţi impune doar datorită capacităţilor proprii şi instruirii continue.

 

Anunţuri

Ne găsiţi

ORAR

De Luni până Vineri
între orele 15:00-17:00

România, Jud. Bihor, Loc. Oradea
Str. Gen. Ghe. Magheru, Nr.13, Ap.5, parter
Cod poştal: 410057
Telefon/Fax: 0359/439300
E-mail: ccjbihor@yahoo.com