Prima pagina Cadru Legal Regulamente Tablou Membri Organizare si exercitare profesie Anunturi Localizare Parteneri Contact
CCJBH
Informatii Utile

Adresa: România, Jud. Bihor, Loc. Oradea Str. Gen. Ghe. Magheru, Nr.13, Ap.5, parter; Cod poştal: 410057
Telefon/Fax: 0359-175149
Mobil: 0774-038600; 0745-073803
E-mail: ccjbihor@yahoo.com
Programul cu publicul:
Marti, Miercuri, Joi: 15.00-17.00
In datele de 24, 25, 26 si 31 decembrie biroul este inchis.


          Asociatia profesionala COLEGIUL CONSILIERILOR JURIDICI BIHOR s-a constituit in anul 2005.

          Scopul propus il constituie apararea drepturilor si promovarii intereselor profesionale, economice si sociale ale membrilor sai.

           Obiectivele Asociatiei sunt asigurarea organizarii si exercitarii profesiei de consilier juridic intr-un mod unitar in cadrul unei asociatii profesionale judetene si afilierea si participarea la organizarea si functionarea unei organizatii profesionale a consilierilor juridici unica la nivel national.
          In vederea realizarii scopului si obiectivelor principale, Asociatia poate realiza si alte activitati privind:
a) organizarea intrarii in profesie, a stagiilor profesionale, a examenelor de definitivat precum si a altor activitati de acest gen;
b) organizarea de cursuri de pregatire, seminarii, conferinte, dezbateri publice;
c) organizarea in conditiile legii de manifestatii publice, marsuri si alte activitati de promovare a imaginii si de sensibilizare a opiniei publice;
d) dezvoltarea unor activitati economice proprii in vederea autofinantarii;
e) editarea si tiparirea de carti, publicatii periodice, pliante, afise, brosuri, programe informatice si orice alte materiale;
f) valorificarea unor produse din activitati proprii si conexe, inchirieri, exploatarea unor bunuri sau drepturi, prestari de servicii;
g) acordarea de consultanta si consiliere, in domeniile de interes pentru profesia de consilier juridic si pentru membrii sai, precum si in alte domenii de interes;
h) dezvoltarea de programe proprii si in regim de parteneriat cu autoritatile publice din tara si strainatate ori cu persoane private fizice sau juridice;
i) alte activitati prevazute de lege, potrivit scopului si obiectivelor Asociatiei.

          Consilierul juridic asigura apararea drepturilor si intereselor legitime ale statului, ale autoritatilor publice centrale si locale, ale institutiilor publice si de interes public, ale celorlalte persoane juridice de drept public, precum si ale persoanelor juridice de drept privat si ale celorlalte entitati interesate in conformitate cu Constitutia si cu legile tarii.
          Poate fi consilier juridic persoana care indeplineste urmatoarele conditii:
a) este cetatean roman si are domiciliul in Romania;
b) are exercitiul drepturilor civile si politice;
c) este licentiata a unei facultati de drept;
d) este apta din punct de vedere medical pentru exercitarea profesiei; aceasta conditie se dovedeste cu certificat medical eliberat in conditiile legii;
e) nu se afla in vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevazute de Legea nr. 514/2003.

In activitatea sa, consilierul juridic asigura:

- consultanta, asistenta si reprezentarea autoritatii sau a institutiei publice ori a persoanei juridice in favoarea careia exercita profesia, apara drepturile si interesele legitime ale acestora in raporturile lor cu autoritatile publice, institutiile de orice natura, precum si cu orice persoana juridica sau fizica, romana ori straina;
- avizarea si contrasemnarea actelor cu caracter juridic in conditiile legii.

In contextul aparitiei legislatiei privind profesia de consilier juridic, afirmam ca serviciul de consultanta legala este pregatit pentru a face fata rigorilor competitionale specifice unei economii de piata europene, rigori carora ne putem impune doar datorita capacitatilor proprii si instruirii continue.

PARTENERI SI COLABORATORI

® Sigla Ordinului Consilierilor Juridici din Romania este marca colectiva inregistrata la OSIM
CCJBH © 2019